ICELANDAIR OPEN 2000

av Pål T.Fondevik

Etter en telefonsamtale med Stein Willy Andreassen etter nyttår, begynte jeg å tenke på en tur til Island og Icelandair Open 2000. Harald Skjæran, Bjørn Sverre Gulheim, Svein Parnas og Stein Willy skulle over dit den 18. til 22 februar og spille Swiss Pair og Swiss Team.

Tor Eivind Høyland og Glenn Grøtheim hadde tidligere år skrevet en del interessante artikler om denne turneringen, dessuten har Island alltid vært et ønsket reisemål.

Det var ikke vanskelig å få med Sigve Smørdal, som er den faste makkeren min, med på turen. Icelandair er sponsor for turneringen, og hadde laget en pakkepris med fly fra Gardermoen fredag 18. februar, 4 døgn på hotell Loftleidir der vi også spilte turneringen, og fly tilbake til Gardermoen tirsdag 22. februar. Pris i enkeltrom var 4300 NOK og i dobbeltrom 3600 NOK.

Når vi alt dro til Island og Icelandair, ville vi jo spille både par- og lag-turneringen, derfor måtte vi også få sammensatt et lag. Etter en telefonsamtale med Harald på forbundskontoret, fikk jeg telefonnummeret til Dag Jensen, han skulle delta med John Kåre Schjelderupsen. De hadde imidlertid avtalt med et annet svensk/islandsk par i lagturneringen, men da det var noe usikkerhet, kunne det være en åpning for at vi kunne steppe inn. Vi var svært takknemlig da Dag og John Kåre forbarmet seg over oss og sa at vi kunne spille sammen med dem. De var nok usikre på spillenivået til oss nordlendingene.

På flyet til Reykjavik ble det diskutert hvilke navn vi skulle ha på lagene. Det ble foreslått at laget til Harald skulle hete Smutthullet, og laget til Dag for Lofottorskan. Men etter en rådslagning satte vi en strek for det og ble enige om at lagene skulle hete Harald Skjæran (HS) og Dag Jensen (DJ). Vi ville ikke provosere våre islandske venner allerede før spillingen startet.

Av kjente bridgenavn i turneringen var det svenske landslaget der med Magnus Lindkvist, Peter Fredin, Tommy Gullberg og Lars Anderson. Ellers deltok George Mittelman, Ralph Katz, Howard Weinstein og John Carruters. Zia Mahmood har jo i alle år vært en fadder for turneringen, men kunne dessverre ikke delta denne gangen.

Ellers deltok de beste islandske spillerne, både de internasjonale og nasjonale stjernene. Bridge på Island har en utrolig høy status, og spillerne holder et meget høyt nivå. Dette er spesielt imponerende folketallet tatt i betraktning.

Det var satt opp rama med direkte overføring fra hva de beste spillerne gjorde, Islandsk TV var også der og overførte levende bilder direkte til de islandske hjem.

Vi opplevde også islendingene som svært gjestfrie og vennlige, og smilet lå alltid på lur. Turen har iallfall lært meg at denne turen skal jeg ta en gang senere, kanskje til neste år, hvis en kan få en pakkepris tilsvarende den i år.

For Sigve og meg ble reisen til Island en smule anstrengende. Vi måtte opp kl 0330 fredag morgen, deretter kjøre med bil 16 mil fra Stokmarknes til Evenes for å rekke morgenflyet til Gardermoen som gikk kl 0720. Vi ankom hotell Loftleidir i Reykjavik kl 1900 norsk tid, og Swiss pair startet kl 2000, slik at det ble en tøff første dag for oss.

I parturneringen deltok 124 par og hele 80 lag i Swiss Team. Noen av spillene som refereres ville nok Victor Mollo's Kalle Kanin være stolt over , men det er ofte slik at når du vil ha spill fra turneringen, så er det 'eggene' som huskes og diskuteres, altså hva kunne en gjort bedre.

Parturneringen.

Svein Parnas og Stein Willy Andreassen på bord nummer 1 under parturneringen. Her møter de vinnerne Magnús Eiður Magnússon - Sævar Þorbjörnsson fra Island.

Turneringen var lagt opp slik at det var trekning på hvem en skulle møte de to første rundene, deretter skulle en møte det paret som lå nærmest en selv poengmessig. På bord 1 ville paret som ledet spille, deretter kom det nest beste paret, og så videre.

Etter en rolig start, spilte Stein Willy og Svein seg helt opp og ledet turneringen etter fredagen. Ellers lå de andre norske parene i fine posisjoner.

Etter at lørdagen var over ble Stein Willy og Svein nummer 3, Dag og John Kåre nummer 9, Harald og Bjørn Sverre nummer 11 og Sigve og Pål nummer 26 i det 124 par store feltet. Meget imponerende, spesielt at hele 3 par kom med på premieplass.

For 3 plassen mottok Stein Willy og Svein 1600 $ i premie, og når vi tar med at Stein Willy fikk 12 rette i tipping samme dagen, så var det en svært innbringende dag for både han og Svein.

Glade premievinnere etter parturneringen. Fra venstre John Kåre Schjelderupsen, Harald Skjæran, Dag Jensen, Svein Parnas, Bjørn Sverre Gulheim og Stein Willy Andreassen.

Vi tar med noen spill fra parturneringen.

Toppkontrakten i dette spillet er 5 kløver i vest som flere bord spilte. Den kontrakten fikk ikke George Mittelman og Ralph Katz spille, men de fikk til et flott motspill.

Spill 52 par. Vest giver, alle i sonen

653
KQ9754
Q54
A
AQT

N

82
J 6
A T97632
KQ965432

S

JT87
KJ974
AT832
KJ8
---
Mittelman Nord Katz Syd
1kl 1hj P 4hj
4NT P 5kl 5hj
Dobl P P P

Katz i øst var dyktig og unngikk kløverutspillet da han spilte ut spar til damen, det fulgte ruter ess, spar ess, spar til trumf hos Katz, ruter til trumf, de fikk da 800 inn, og spesielt morsomt er det at de fikk for hver sin single trumf.

Vi kan ta med meldingsforløpet til to av de norske, der resultatet ble bra men kontraktene ikke fullt så bra. Vi starter med Harald og Bjørn Sverre:

Vest Harald Øst BjørnS
1kl 1hj P 2kl*
5kl P P 5ru*
P P P P

Bjørn Sverre etter å ha meldt 5 ruter

Harald etter å ha sett makkers kort

2 kløver fra Bjørn Sverre var tvetydig; enten en god løft i hjerter eller en kravhånd med egen farge, 5 ruter mente Bjørn Sverre var sleminvitt med ruter kontroll. Men 5 ruter ble oppfattet av Harald som lang ruter og ikke hjerterstøtte, derfor passet Harald, og de havnet på 3-3 tilpassen som ble en god stamp mot 5 kløver! Kontrakten var jo ikke god den, men etter forsiktig spilleføring ble det bare tre ned og 300 ut.

Sigve og jeg meldte slik:

Vest Sigve Øst Pål
1kl 1hj 3kl! 4kl*
5kl P* P 6hj
Dobl P P P

Sigve betenkt etter å ha sett makker melde 6 hjerter

4 kløver var kontrollmelding som viste hjerterstøtte. Da Sigve passer 5 kløver, tok jeg dette som tillegg, og hadde en opplagt (?) 6 hjerter. Det ble til slutt 2 beter og 500 ut, men en brukbar stamp mot 5 kløver. Hvis Sigve dobler 5 kløver, melder jeg 5 hjerter.

Stein Willy og Svein tok en meget sterk 3 plass i parturneringen, og dette spillet viser at det ikke var noen tilfeldighet.

Svein Parnas med flott spilleføring

Spill 58 par. Øst giver, alle i sonen

Q76
J63
AQ6
Q653
K8542

N

J93
Q5 942
9874 KJ2
K7

S

J984
AT
AKT87
T53
AT2

Svein kom som de fleste andre i salen i 4 hjerter om syd, og fikk ut liten spar som han stakk med damen. Hjerter fulgte til tieren og damen i vest. Ruter 9 gikk til liten og knekten i øst. Øst returnerte spar knekt til esset, og ut med trumfen i to runder med bordet inne. Kløver til syds tier og vest konge, vest returnerte ruter til esset i nord, da så det slik ut:

7
Q
Q65
K8

N

3
74 K
7

S

J98
KT
T
A2

Svein spilte kløver til esset og hjerter konge der vest la ruter, nord la ruter dame og øst spar tre. På siste hjerteren la vest ny ruter, nord la spar 7 og øst var skviset, han la til slutt kløver 9, og bordet fikk de to siste stikkene for kløver dame og kløver 6. Meget god kortlesing!

John Kåre Schjelderupsen og Dag Jensen møter de svenske landslagspillerne Magnus Lindkvist og Peter Fredin

Dag og John Kåre spilte seg stort opp utover i turneringen etter en beskjeden start. På slutten av parturneringen, møtte de Guðmundur Páll Arnarson - Þorlákur Jónsson som hadde ledet hele turneringen, men som var på tur nedover. Dag og John Kåre hadde tre gode spill inne, og så kom dette:

Dag hadde som syd:

AK832
KT5
98643
----

og dette var meldingsforløpet:

Vest JohnK Øst Dag
P P 1NT 2ru* Hj, eller spar og minor
P 2hj P 2sp
Dobl 3kl P 3ru
Dobl P P P

John Kåre la ned og Dag kunne bivåne dette:

6
Q9743
Q75
Q932

N

S

AK832
KT5
98643
----

Utspillet var hj Ess, og mer hjerter. Dag spilte ruter til liten, liten og tieren i øst. Det kom hjerter tilbake til stjeling, og kløver til stjeling hos Dag. Nå så det lyst ut, vest hadde doblet med hard hånd, og øst hadde åpnet med 1NT (15-17), så dette så lett ut for Dag. Det gjensto bare å slippe en liten ru i bordet, felle Ess og Konge, og notere 670 inn.

Like etterpå skrev Nord -1100 inn på slippen, da det dessverre så slik ut:

Spill 68 par. Vest giver, Alle i sonen

6
Q9743
Q75
Q932
QJ75

N

T94
A2 J86
J2 AKT
T8654

S

AKJ7
AK832
KT5
98643
----

En konsentrert Dag Jensen under parturneringen

I tredje siste runde møtte de George Mittelman og Ralph Katz, og vi lar Dag fortelle:

"Vi hadde tre meget gode spill inne, og håpet på et flatt et i siste. Jeg satt vest og meldingsforløpet gikk:

JohnK Mittelman Dag Katz
1kl 1sp P 2kl* Krav med støtte
P 2hj* P 4hj

2hj var naturlig!

P 5kl* P 5hj* 5kl og 5hj var cue bid
P 6sp P P
P

Jeg skulle spille ut fra følgende:

T97
J42
AT32
T65

Canadieren virket ikke blid etter de tre første spillene, og jeg var sikker på at han hadde tatt en sats. Jeg fant ikke på noe bedre enn ru Ess - det var katastrofe da det så slik ut:

Spill 84 par. Øst giver, Alle i sonen

KQ4
A863
QJ985
3
T97

N

J
J42 KQ9
AT32 K764
T65

S

Q9872
A86532
T75
---
AKJ4

Ruter Ess ble trumfet, hjerter til esset, ruter dame som John Kåre lasjerte, bort med en hjerter, kløver til knekten....

At det i frustrasjon over utspillet ble 13 stikk hadde kun akademisk interesse. Alt annet ut gir bet, og svinger 200 poeng - antakelig en 2. plass. Alt i alt fornøyd med parturneringen, men rosinen i pølsa glapp, som så ofte før….."

Lagturneringen.

Svein Parnas, Harald Skjæran, Stein Willy Andreassen og Bjørn Sverre Gulheim under sammenligning av listene.

Dag og John Kåre var nok noe usikre på hvor sterke lagkameratene var etter 26 plassen i parturneringen og deres ujevne spilling der. Etter tap 17-13, 16-14 og 16-14 i de tre første kampene, ble nok usikkerheten deres enda større. Men etter dette ble det full skjerping og god spilling slik at vi vant de neste kampene. Da det bare var 6VP opp til premie var vi svært nær.

Lag HS spilte seg stort opp etter tap 20-10 i første kamp. Men på slutten buttet det i mot, og etter tap i siste kampen havnet de bak lag DJ på resultatlisten.

Vi tar med noen spill fra lag også.

Spill 79 lag. Nord giver, NS i sonen

KJ753
K94
KT3
AQ
86

N

QT94
763 QJ2
87654 AQJ2
J82

S

T4
A2
AT85
9
K97653

3 NT i nord er beste kontrakt, men på vei mot slem i kløver stanset de i 5 kløver med Svein i syd som spillefører, øst hadde doblet en ruter kontrollmelding fra Stein Willy underveis.

Vest spilte derfor ut en ruter til knekten. Kløver gikk til damen i bordet, og nå trodde plutselig Svein at han allikevel befant seg i 6 kløver! Han tok også for kløver esset, deretter spar til esset, spar til kongen og spar til liten stjeling og overstjeling i vest. Etter ruter til damen og trumf, måtte plutselig Svein spille på skvis for å få hjem kontrakten. Sparlengden måtte sitte sammen med hjerter dame og knekt.

Da det satt slik, ble øst skviset da Svein spilte alle kløverne, og han fikk det ellevte stikket på hjerter ti, øst kastet hjerterholdet og holdt spar.

Etter en samtale i en pause så Svein og jeg at det var en safevariant i spillet. Etter ruter til knekt og kløvervri, taes begge kløverne i bordet. Spar til esset, og ut med siste kløveren med sparavkast i bordet. Hjerter til nieren kan øst stikke men er innspilt. Ruter ess trumfes, på en liten ruter fra øst kastes en hjerter, en eventuell spar går til knekten, og en hjertervri tas med hjerter åtte.

Pål Fondevik og Sigve Smørdal

Før siste kampen var målet til lag DJ å gå forbi lag HS. Ingen av lagene kunne vinne, men det var en teoretisk sjanse til å komme på premieplass.

Her er et spill fra kampen til lag DJ. Jeg tok opp denne brukbare hånden: 3-5-AKT62-AKQ432. Etter tre passer åpnet jeg med 1 kløver i syd, fikk 1 spar fra Sigve, 2 ruter fra meg, 2 hjerter fra Sigve som er utgangskrav, 3 ruter fra meg, 5 ruter fra Sigve. Hva kan makker ha? Han kan i beste fall ha begge majoress og ruter dame, da er 7 ruter spillbar, eller han kan være fri for ess og mangle ruter dame, da kan en gå bet i 5 ruter. Jeg prøvde middelveien (?) og håpet på ett ess og i verste fall en ruterkutt og meldte derfor 6 ruter.

Hele spillet:

Spill 135 lag. Vest giver, ØV i sonen

KJT984
KT86
987
---
Q75

N

A62
AQJ4 9732
53 QJ4
T876

S

J95
3
5
AKT62
AKQ432
Vest Sigve Øst Pål
P P P 1kl
P 1sp P 2ru
P 2hj* P 3ru
P 5ru P 6ru
P P P

Det kom ut hjerter ess, og jeg takket makker for kortene da bordet kom ned. Jeg så at dette var sjanseløst, men en liten mulighet var det. Etter en laang og nervepirrende tenkepause fra islenderen, kom hjerter dame til kongen, bort med en spar. Ruter til tieren som holdt, kløver til stjeling, ut med trumfen som satt 3-2 og all kløveren stod.

Mens det ble en svært høylydt diskusjon mellom de islandske spillerne, presser latter tårene seg på hos Sigve og meg. Etter en stund måtte vi beklage at vi hadde meldt slik, og at det ikke skulle gjenta seg.

Etter kampen under sammenligning av listene kom vi til spillet. ”600 ut” sa Dag, beklaget og sa at de skulle ha betet denne 5 ruteren. ”Ja” sa Sigve, ”det er bet i den. Ta for begge majoressene og skifte til kløver må jo bete. Vi kom forresten i 6 ruter”. Det ble en liten pause, og Dag og John Kåre så enda mer nedfor ut. ”Hva var det du sa Dag, 600 ut?”. ”Ja, 600 ut” sa Dag, ”ok, 1370 inn”, og latterdøra sto på vidt gap, Dag og John Kåre måtte få en kort forklaring på hva som hadde skjedd. Vi var enige om at slemmer som går hjem er gode slemmer.

Dette var det siste spillet i siste kamp, og for lag HS ble det et tapsspill da 4 hjerter gikk hjem for islenderne etter en motspillsglipp.

For lag DJ gikk spillet ut i kampen da begge bordene kom i 4 hjerter med en ned. Men det er et spekulativt poeng i spillet.

Spill 136 lag. Øst giver, alle i sonen

AT
A974
842
QJ83
Q87632

N

J94
KT5 J3
AQ9 76
2

S

T97654
K5
Q862
KJT53
AK

Etter spar ut, hva er den beste spilleplanen?

Beste er kanskje å la sparen gå til kongen på hånden, hjerter til esset og hjerter til damen? Men det er smått med innkomster i bordet hvis en taper to hjerterstikk, da må ruter dame sitte til høyre. Jeg risikerte nok kontrakten da jeg spilte ruter til knekten i stikk to. Hvis denne taper til esset, kan jeg avgi to hjerterstikk, men taper denne til damen bak, må det bare bli en hjertertaper (de må ikke finne ruterstjelingen). Men ruter dame satt bak. Spar tilbake til esset og hjerter ess og hjerter til damen gav en ned.

Alternativ spilleplan er å stikke sparutspillet med esset, spille liten hjerter til 8’eren og tieren hos vest. Ny spar stikkes med kongen, hjerter dame drar med seg konge og knekt bak, noe som gjør at kontrakten går hjem.

Antar at hvis spillet hadde forløpt seg slik, ville det ha blitt for ampert ved bordet med ville diskusjoner mellom våre islandske motstandere. Å få hjem 6 ruter i det nest siste spillet med to ess borte, og en 4 hjerter med intrafinesse, ville ha vært for spekulativt for allerede opphissete islandske spillere.

Resultat Icelandair Open 2000 Swiss Pair

(30 beste av totalt 124 Par)

Resultat Icelandair Open 2000 Swiss Team

(40 beste av totalt 80 lag)

Plass Navn Poeng
1 Svergie 209
2 Þrír Frakkar 186
3 Georg Mittelman 181
4 BÓHEM 177
5 Dillon Bar 176
6 Kf. Borgfirðinga 174
7 Samvinnuferðir Landsýn 173
8 Jón Sigurbjörnsson 172
9 ICECLEAN 171
10 Innheimtuþjónustan 170
11 Ferðaskrifstofa Vesturlands 169
12-14 Skeljungur 168
Ísak Örn Sigurðsson 168
Magnús Eiður MAgnússon 168
15-16 Dag Jensen 167
Íslensk Verðbréf 167
17 Ásmundur Pálsson 166
18-21 Ólafur Steinason 164
Sparisjóður Keflavíkur 164
Morgunblaðið 164
Sigmundur Stefánsson 164
22-23 Harald Skjæran 163
Halldór Einarsson 163
24-25 ROCHE 162
SUBARU sveitin 162
26 Flugleiðir Frakt 160
27-28 Júlíus Snorrason 159
Landsbanki Íslands Hvolsvelli 159
29-30 TVB16 158
Bsú veitingaskáli gisting 158
31 IceTNT 157
32 Íslandsmarkaður 153
33 Húsasmiðjan 152
34-35 Málning 151
ÞRÓUN 151
36-38 Bragasveitin 150
Kristján Guðjónsson 150
Ferðaskrifstofa Íslands/Úrval Útsýn 150
39 Mjólkurbú Flóamanna 149
40 EEV Ísafirði 148