Gildetun 1997 spill


Du sitter syd, nord gir, N/S i sonen.

Sp K Q T x x    Nord Øst  Syd Vest
Hj K x       1hj  2NT* 3sp 5ru *Viser minor
Ru x x x      5sp  pass 6sp 7kl
Kl A Q x      pass pass  ?

Dette spillet dukket opp på siste runde lørdag. Hva skal en melde? Syd hadde tenkt
å melde 6 kløver istedenfor 6 spar, men valgte 6 spar da det måtte være fordeling 
i kortene. Nord's pass er selvsagt kravpass, og må vise førstekontroller i major
pluss en sannsynlig renons i ruter. Syd meldte derfor 7 spar, og fikk god belønning
for det da nords kort var:

Sp A J x
Hj A Q J T x x
Ru A J 
Kl x x

Det var overraskende å se dobbel ruter hos nord etter dette meldingsforløpet.
Syd hadde gått inn med 5-4 i minor. Med utspill av liten ruter, var det bare
å forlange resten.

 


 

Du sitter syd, øst gir, N/S i sonen.

Sp A K x x x    Øst  Syd Vest Nord
Hj A J x      1hj  1NT dobl 2kl* Viser minst 4-4 i minor
Ru T 9       pass 2sp dobl pass
Kl K T x      pass pass

Et noe vilt meldingsforløp av syd. Vest straffedoblet både 1NT og 2 spar.
Nord dukket opp med:

Sp J x x
Hj T x
Ru J 8 x x
Kl Q 9 8 x

Hvordan spille dette? Dette er enten topp eller bunn. Hvis en finne kløver knekt
har en 8 stikk. Utspill liten hjerter til liten, dame og ess. Deretter liten hjerter 
til tier og konge. Det fulgte en tredje hjerter til knekten, og bordet la liten kløver.
På spar ess kom damen på hos øst. Istedenfor for nå å satse alt på å finne kløver knekt,
kan en spille på å få trumfet opp to rutere på hånden. Når ikke ruter kom ut, må vest
ha en eller to honnører i ruter samt kløver ess. Det fulgte ruter ti som vest stakk med 
damen, deretter liten ruter til esset hos øst, og en tredje ruter som ble trumfet lavt.
Nå var ikke vest helt med da han la i ruter konge. Liten kløver til damen og ruter knekt.
Vest hadde fire kortes ruter, slik at kontrakten i alle fall hadde gått hjem.
Denne siden kommer fra
Bridge i Lofoten og Vesteralen
http://www.lovebridge.no

Nettadressen (URL'en) for denne siden er:
http://www.lovebridge.no/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=274