Bridgerelaterte hjemmesider


Her legges det inn linker til interessante bridgerelaterte hjemmesider fra kretsen og nabokretser. (Email nye linker til web-ansvarlig)

John er Vesteråling, og har bodd i Tromsø siden høsten 1997. Før dette bodde jeg mange år på Andenes. På de øvrige sidene finnes informasjon om hobby, familie, arbeid etc. Hensikten med hjemmesidene er å bedre kontakten med venner og familie.
Denne siden kommer fra
Bridge i Lofoten og Vesteralen
http://www.lovebridge.no

Nettadressen (URL'en) for denne siden er:
http://www.lovebridge.no/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6